Exkluderande design: Hamburgdrama i tre akter

Fick tips om ett exkluderande drama i Hamburg. Hittills har det blivit tre akter:

  1. Någon sätter upp ett staket för att hindra människor att ligga och sitta på ett betongfundament vid Hamburger Hauptbahnhof.
  2. Någon annan förvandlar staketet till en plats där det går att lämna gåvor till behövande.
  3. Någon ytterligare rensar staketet från gåvorna.

To be continued (förmodligen)…