Kuddkrig mot exkludering

ad_233289612

Ett antal ”Anti-homless-spikes” har tagits bort utanför en byggnad i Manchester efter omfattande och fyndiga protester. Boende i området retade sig på spikarna och började lägga dig kuddar, täcken och smörgåsar. Någon gjorde också en skylt med texten ”Take a seat and have a bite to eat”.

Om det var skammen eller den negativa uppmärksamheten som påverkade vet jag inte, men efter några dagars protester tog de som satt upp spikarna bort dem.

Aktioner som den här är bra av flera skäl. Den är solidarisk och den får bort bort spikarna. Men den riktar också uppmärksamhet mot de problem, klyftor och maktrelationer som exkluderande design av den här typen försöker dölja.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Läs mer:

The Message is the Medium – Exkluderande design ur ett ideologikritiskt perspektiv