Exkluderande design: Kastrup, Köpenhamn

Martin skickade den här bilden från tågstationen vid Köpenhamns flygplats Kastrup.

Bänkarna är av samma typ som stationerna i Citytunneln i Malmö, men utan ryggstöd.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Läs mer:

The Message is the Medium – Exkluderande design ur ett ideologikritiskt perspektiv