Exkluderande bänkar tas bort i ”SoFo”

gentrification_ballers

Jag har tidigare skrivit om att Södermalms stadsdelsnämnd velat få till en översyn av var i stadsdelen det finns exkluderande design och ta bort den i det fall den förekommer.

Nu har så också skett i en del av det som på mäklarspråk kallas SoFo, närmare bestämt i allén längs Katarina Bangata.

Kanske är det ett utslag av filantropi. Kanske finns det inga fattiga kvar i ”SoFo”. Hursomhelst. Vill politikerna verkligen göra något åt exkludering borde de ta itu med bostadssituationen i en av Sveriges mest segregerade stadsdelar.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Fördjupning:

The Mesage is the Medium