Exkluderande design: Göteborgs centralstation

Den här bänken, av något annorlunda modell jämfört med andra svenska stationer, återfinns på centralstationen i Göteborg.

Smörgåsens placering är, enligt obekräftade källor, ”en slump”


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Fördjupning:

The Mesage is the Medium