Arbetslinjen tar aldrig semester

 Bilden ovan är tagen på Centralstationen i Malmö. Säkert ett välmenande initiativ att låta resenärer leta efter jobb medan de reser.

Samtidigt undrar jag om det finns några platser kvar där arbetslösa slipper vara arbetslösa. Till skillnad från andra jobb som slutar och börjar vid vissa tidpunkter är arbetslöshet en heltidssyssla i ordets bokstavliga bemärkelse. En arbetslös är alltid på jobbet, alltid till förfogande.

Att vi hela tiden påminns om att vi bör konsumera är inga nyheter. Det finns idag ytterst få offentliga platser där det inte visas någon typ av reklam. Just på den här platsen kompletteras uppmaningen att konsumera med uppmaningen att söka arbete. Att utföra den för ett kapitalistiskt samhälle så viktiga sysslan att öka utbudet på arbetskraft och därmed också sänka priset för densamma, det vill säga våra löner.

Håll lönerna nere. Använd din låga lön till konsumtion. Var tacksam och håll dig på fötterna. Var glad för att någon fortfarande vill att du ska konsumera. Var glad över att någon vill fortfarande att du ska söka arbete.

I ett samhälle med ständigt minskade skyddsnät går det nämligen att rasa ytterligare längre ner på stegen. Till en plats där du betraktas som för fattig för att räknas som konsument och för ointressant för att räknas som arbetskraft.