Exkluderande design: Katrineholm centralstation

Exkluderande bänk på Katrineholms centralstation
Den här bänken återfinns på stationen i Katrineholm.

Läs mer om exkluderande design