ABC: konsumism

Dawn-of-the-Dead-1978

Konsumism eller en konsumistisk samhällsutveckling innebär att konsumtion blir en allt viktigare syssla och att vi i allt större utsträckning värderas efter vår förmåga att konsumera, snarare än efter vår förmåga att arbeta och producera. Konsumism beror delvis på att delar av produktionen flyttar från vår del av världen till låglöneländer. Det gör inte behovet att sälja det som produceras mindre. Tvärtom expanderar ekonomin vilket gör det ännu viktigare att avsätta det som tillverkas. Det blir därmed också viktigare att kontrollera marknader och de som konsumerar.

Vissa, som Zygmunt Bauman, går så långt som att beskriva utvecklingen som en konsumistisk revolution där konsumtion övertagit den centrala roll som arbete spelade i produktionssamhället.

Fördjupning:

George A Romero Dawn of the Dead
David Harvey Kapitalets gåta och kapitalismens kriser
Zygmunt Bauman Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen
Zygmunt Bauman Konsumtionsliv