Exkluderande design: vattenposter med tuppkam

7772a96f164a26077678d0943cd3e016

En av de mer konstnärliga former av exkluderande design jag sett. Det är uppenbarligen viktigt att  folk inte sitter på vattenposterna.