Mikael Brockman om exkluderande design

Mikael Brockman skriver intressant om exkludernade design samt boken The Body in Pain av Elaine Scarry. Boken handlar om hur vardagsföremål används till tortyr och andra former av maktutövning.

Jag ska läsa den så fort jag hinner och återkomma. En skillnad mellan Scarrys föremål och exkluderande design skulle kunna vara intentionen. Den exkluderande designen är ju redan på planerings- och konstruktionsstadiet tänkta att användas till att utöva makt över andra människor. De är från början ideologiska, medan vardagsföremålen först senare sätts in i ett ideologiskt sammanhang.