Exkluderande design: Köp dig fri från misstanke om snatteri

il_fullxfull.435822380_2fsf

Det amerikanska företaget Corrective Education Company (CEC) erbjuder butiksinnehavare ett nytt sätt att hantera snattare. Istället för att ringa polisen erbjuds snattaren ett alternativ: att betala 320 $ för en nätkurs som ska övertyga snattaren att aldrig snatta igen. Hittills har 20 000 personer föredragit kursen framför polisen.

CEC opererar i det flesta större städer i USA och anlitas av ett 20-tal affärskedjor. Enligt CEC innebär deras tjänst en rad fördelar:

  • Butiken slipper det resurskrävande arbetet med att kalla på polis, göra en anmälan och eventuellt medverka i en rättegång
  • Rättsväsendet kan ägna sig åt viktigare saker
  • Snattaren blir mindre benägen att komma tillbaka och snatta igen
  • Snattaren slipper konsekvenserna av en fällande dom (vilka kan bli mycket omfattande i USA).

Det går ju alltid att diskutera lämpligheten i att polis, åklagare och domstol samtliga ersätts av ett och samma privata företag (försvarsadvokater ersätt däremot inte av någonting alls). Jag tror det skulle vara förödande om fler misstänkta brott hanterades på det här viset.

Men CECs verksamhet är också en form av exkluderande design. När de sätter ett pris, ett ganska högt sådant dessutom, skapar de en barriär som bara den med god ekonomi kan passera. Har du pengar kan du köpa dig fri. Vi tillräckligt bra konsumenter kan få snatta lite, bara vi betalar för oss om vi åker fast. Snatteri blir en form av konsumtion för de som har råd.

(Till CECs försvar kan tilläggas att de har en form av avgiftsfri variant för riktigt fattiga)