Storbritannien avskaffar demokratin

1pu4s8cpwi5kkk

Precis innan jul avskaffade Spanien demokratin. Idag är det eventuellt Storbritanniens tur att ta första steget på samma väg. Överhuset ska nämligen ta ställning till lagen ”Antisocial Behaviour, Crime and Policing Bill” . Journalisten George Monbiot beskriver den som en lag som hindrar ”i stort sett alla från att göra i stort sett vad som helst”.

Antisocial Behaviour, Crime and Policing Bill är en skärpning av en tidigare lag som bland annat användes för att hindra hemlösa att dricka alkohol på offentliga platser, soppkök, ungar från att spela fotboll på gatan och en lång rad andra saker. Den användes för att skingra flera protester mot olympiska spelen. Skärpningen kommer att innebära att straffen blir hårdare och att fler beteenden kommer att kunna betraktas som ”asociala”. Den nya lagen är nämligen tänkt att förhindra alla som är tio år eller äldre att på offentliga platser besvära, irritera eller delta i aktiviteter som kan komma att besvära eller irritera andra personer. Alltså typ vad som helst. Människor som ändå gör detta kan komma att dömas till samhällstjänst, personer som har fått boende genom sociala myndigheter vräks och vid riktigt allvarliga fall av ”asocialt beteende” kan det blir fråga om upp till två års fängelse, trots att beteendet formellt sett inte är ett brott. 

Kritiker menar att lagen kan tydas lite hur som helst och varnar för att många hyfsat normala vardagsbeteenden som exempelvis rökning kan komma att omfattas. Även aktivister och gatumusikanter kan komma att anses ”irritera”.  För att inte tala om tiggare och hemlösa.

Ord som besvära och irritera inbjuder onekligen till tolkningar. Exakt vad som kommer att tillåtas i offentliga miljöer i Storbritannien återstår att se. Det enda som är helt klart är att reklam varken kommer att anses som besvärande eller irriterande och därmed omfattas av  Anti-social Behaviour, Crime and Policing Bill.