Ttiptin i Australien

TTIPTIN

Även Australien håller på att förhandla ett ”frihandelsavtal” motsvarande TTIP. Även där ska företag som menar att deras möjligheter till profit försämrats kunna stämma landet i så kallade ISDP-processer. Deras variant, TTP, kommer att  inkludera bland annat Nya Zeeland, USA, Peru, Chile, Mexico, Kanada, Singapore, Brunei, Malaysia, Vietnam och Japan. Den australiska regeringen menar att de fördelar som ökad tillgång till större marknader innebär är värt riskerna att bli stämda.

Exakt vad stämningarna kommer att handla om vet vi givetvis inte. På andra håll har företag stämt länder bland annat för att deras produkter förbjudits eller för att deras verksamhet ansetts vara miljöfarlig och lagts ner. Står facklig verksamhet står på tur?