Kategori: TTIP

Kommer du ihåg TTIP?

För några veckor skrev jag om ”frihandelsavtalet” TTIP och de privata processer som kallas ISDS och ger företag rätt att stämma länder när de menar att profit uteblivit. Glädjande nog har det varit en hel del […]

Ttiptin i Australien

Även Australien håller på att förhandla ett ”frihandelsavtal” motsvarande TTIP. Även där ska företag som menar att deras möjligheter till profit försämrats kunna stämma landet i så kallade ISDP-processer. Deras variant, TTP, kommer att  inkludera bland […]

Ttipittipittipttapp

Journalisten George Monbiot fortsätter nysta i turerna kring ”frihandelsavtalet”  TTIP och särskilt de processer som kallas ISDP investor-state dispute settlement. Dessa gör det alltså möjligt för företag att stämma länder om de menar att ländernas agerande har […]