Dagens vanföreställning

Oerhörd skada vållas av föreställningen att arbete är något värdefullt

Bertrand Russell