The Ulf Kristersson strikes back

Ulf Kristersson har haft det jobbigt ett tag. Han har varit tvungen att backa lite grann när det gäller utförsäkringarna.

En gång i tiden skulle de sjukskrivnas arbetsförmåga prövas mot ”normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden”. Alliansen drev igenom en ändring så att de istället skulle prövas mot ”arbete på den reguljära arbetsmarknaden”.

På ren svenska betyder det här att sjuka en gång i tiden skulle testas mot jobb som faktiskt förekommer medan de numera testas mot jobb som inte nödvändigtvis måste finnas i det vi vanligen kallar verkligheten. Detta har fått fullkomligt vedervärdiga konsekvenser. Som exempelvis då en svårt muskelsjuk man utfösäkrats och uppmanats söka jobb där man ligger ner.

Riksdagen har velat ändra tillbaka till de gamla reglerna. De har också fattat beslut om detta inte bara en, utan två gånger. Ulf Kristersson har struntat i besluten så länge han vågat. Det var först efter ett hot om misstroendeförklaring han gick med på att lyda Riksdagen och ändra tillbaka.

Men skam den som ger sig. Ulf Kristersson har en lydig dräng i Jan Larsson på Försäkringskassan, som just nu arbetar på att ta fram nya regler som kommer att göra det möjligt utförsäkra fler igen. Eller som han uttrycker det själv:

– Med den här metoden kommer vi att se mindre av diffusa sjukskrivningar som bara löper vidare.

Inte nog med det. Kristersson får dessutom hjälp av husorganet Dagens Nyheter med att hajpa det nya systemet. Under den glada rubriken ”Fler kan arbeta med ny bedömningsmetod” avstår man från att ställa en enda kritisk fråga eller ifrågasätta reformen på annat vis. Jag orkar inte gå in på några detaljer. Det  journalistiska haveriet  hade dessutom kunnat undvikas med en bättre rubrik som exempelvis:

  • Fler ”kan” arbeta med ny bedömningsmetod
  • Fler kan ”arbeta” med ny bedömningsmetod
  • Fler kan ligga ner och arbeta med ny bedömningsmetod
  • Fler kan utförsäkras med ny bedömningsmetod
  • Riksdagens beslut kan kringgås med ny bedömningsmetod
  • Fler kan få socialbidrag eller ingen ersättning alls istället för sjukpenning med ny bedömningsmetod

Medan skrattet fastnar i halsen smider Ulf Kristersson troligen nya planer för landets sjuka…