Mer TCO och arbetsdagen – Fackets framtid IX

Mats Essemyr har svarat mig och Roland Paulsen angående arbetstidsförkortning. Ett intressant svar med en del tänkvärda synpunkter.

Essemyr bemöter kritiken på tre punkter och när det gäller den första har han en poäng. Det finns en risk att arbetsintensiteten ökar och vi förkortar våra arbetsdagar. Vi skulle bli tvungna att göra samma jobb på kortare tid. Här kommer fackföreningarna att spela en viktigt roll genom att se till att så inte blir fallet.

Nästa punkt andas däremot total uppgivenhet. Inga jämförelser i övrigt, men argumentet har vi hört från borgerlig håll massor av gånger: om företagen inte kan vara lika lönsamma här som på andra håll i världen flyttar de.

Liknande resonemang förekommer när det gäller villkoren för människor med hög utbildning och höga löner. Om vi inte sänker skatterna flyttar höginkomsttagarna. Om vi inte har större lönespridning flyttar de välutbildade.

Resonerar man så är det lika gott att sluta ställa politiska krav överhuvudtaget. Det finns alltid och kommer alltid att finnas någonstans där skatterna är lägre för rika, lönerna lägre för fattiga och där företag kan vara lönsamma på arbetarnas och miljöns bekostnad.

Jag önskar förresten att arbetarrörelsen inspirerades av liknande resonemang. Om ni inte sänker arbetstiden går vi hem efter sex timmar ändå.

Antingen lägger vi oss platt för det globala kapitalet och accepterar den nyliberala systemskiftet och hoppas att smulorna från bordet är tillräckligt stora ändå. Eller så gör vi något åt saken. Kostar det några av de allra mest kortsiktiga företagen och entreprenörerna må det vara hänt. Vi borde hursomhelst inte konkurrera vare sig som låglöneland eller skatteparadis, utan genom att ligga steget före.

Nu vet heller ingen om arbetstidsförkortning verkligen skulle innebära minskad lönsamhet. På kort sikt kanske. På längre tid kan det vara tvärtom. Men även om så skulle vara fallet är det helt i sin ordning, för arbetstidsförkortning handlar just om omfördelning. Vinsterna skulle minska och frukterna av arbetet tillfalla arbetarna i större utsträckning. Det är en poäng, inte ett problem.

Nu ser utvecklingen tyvärr ut precis tvärtom. Sedan början av 80-talet har klyftorna ökat, vinsterna ökat betydligt snabbare än lönerna och skatteintäkterna minskat. De rika har blivit rikare på de allra fattigastes bekostnad.

Arbetstidsförkortning är ett sätt att vända den här utvecklingen. För det är i första hand en rättvisefråga. Det är en förmån som kommer alla till godo. Fler arbetslösa skulle komma in på arbetsmarknaden, alla som arbetar skulle få mer fritid, deltidsarbetare skulle få bättre ekonomi och troligtvis skulle reformen göra underverk för både folkhälsa och livskvalitet. När Frankrike sänkte normalarbetstiden till 35 timmar i veckan, så upplevde 70 procent av löntagarna att det ökade deras livskvalitet betydligt.

Allra sist tar Essemyr upp vad jag tror oroar honom mest. En arbetstidsförkortning skulle försätta fackföreningarna i en svår situation. Om staten sänker arbetstiden kommer arbetsgivarna att säga till fackföreningarna att de kan glömma löneförhöjningar ett bra tag framöver. TCO vill givetvis behålla den fördelningsmån de har idag där de varje år kan ge sina medlemmar en löneförhöjning utan att behöva vidta några konfliktåtgärder.

Jag förstår att Essemyr månar om de procent han räknar med att kamma de närmaste åren. Saken krånglas dock till av att en del TCO-förbund, som exempelvis Vision, aktivt jobbar för en ökad lönespridning och uppmanar medlemmarna att förhandla individuellt. Så de där löneförhöjningrana kanske inte ens tillfaller alla TCOs medlemmar utan främst de med smorda munläder och goda relationer med chefen.

Hursomhelst. Även om Essemyr skulle ha rätt på varenda punkt, även om hans farhågor skulle besannas, är arbetstidsförkortning fortfarande en bra reform. Även om det skulle kosta, vilket det inte nödvändigtvis kommer att göra, är det värt det. Det handlar om en radikal omfördelning, från de som har det lite bättre till de som har det lite sämre. Alltså raka motsatsen mot hur det ser ut nu.

En arbetstidsförkortning innebär att vi delar på de jobb som trots allt finns och fördelar frukterna av vårt arbete rättvisare. Gott så.