Den djupaste ravinen

Det absolut säkraste sättet att skapa djupa klyftor i ett samhälle är att segregera skolsystemet. Att låta skillnaden mellan skolor vara stor och göra barnens framtid helt beroende av föräldrarnas bildningsnivå, ekonomi och bakgrund.

Ända sedan friskolereformen genomfördes av regeringen Bildt 1992 har den här skillnaden ökat markant. Sveriges Radio redogör för utvecklingen i serien ”Den orättvisa skolan”. Häng med.