Fältet är fritt


Zizek sammanfattar världsläget. Finanskriser. Arabisk vår, engelsk sommar, amerikansk höst.

The system has lost its self-evidence, its automatic legitimacy. And now the field is open. This is a very important achievement.