Moderat självhjälp

Hos Moderaterna kan du testa ”hur mycket arbetslinje” du är. Tyvärr är formuleringarna något oklara, så jag har varit vänlig att översätta dem:

  1. Arbetslösa ska kunna dömas till tvångsarbete inom fas3
  2. För att öka vinsterna i näringslivet måste vi sänka lönerna göra det lättare att avskeda folk.
  3. Sverige behöver ett bättre företagsklimat i form av inskränkningar i arbetsrätten och skattelättnader för entreprenörer.
  4. Arbetslösa måste hållas aktiva för att hålla löner och inflation nere.
  5. En omfördelning från fattiga och rika är grunden för välfärden
  6. Ett segregerat skolsystem är bra eftersom de ökar klassklyftor och ger pigga entreprenörer möjlighet att sno åt sig skattepengar.

Lycka till!