Fackets framtid VI

Dags att blicka framåt. Hur vill vi att fackföreningarna ska se ut i framtiden? På en arbetsmarknad där:

  • Många byter arbete ett flertal gånger under sin livstid
  • Många har flera jobb samtidigt. Ibland i olika branscher.
  • Många har osäkra anställningar.
  • Många har F-skatt eller FA-skatt
  • Många är anställda av ett annat företag än det de faktiskt jobbar för

Några grundläggande krav på en fackförening är enligt mig:

  • Konflikt. Alla framsteg – kortare arbetsdag, semester, högre lön, säkrare arbetsplatser och så vidare – har kostat blod, svett och tårar. Det kommer de att göra i fortsättningen också. Är vi inte starka och organiserade tas rättigheter ifrån oss. Se bara på fenomenet bemanning eller fas3, som facket faktiskt har en konkret möjlighet att stoppa, men av någon anledning låter bli.
  • Kollektivism. Tillsammans är vi starka. Först när vi agerar kollektivt hamnar vi i en position där vi faktiskt kan utmana arbetsgivarna. Individuella löneförhandlingar har två sorters vinnare, några få enskilda arbetare samt företagen där de jobbar. Om vi förhandlar tillsammans kan vi sätta hårt mot hårt och se till att alla får det bättre. Inte bara de med smort munläder och brun tunga.
  • Lyhördhet. 1900-talet är över. Det har vår motpart fattat för länge sedan. Ju förr fackföreningsrörelsen gör det, desto bättre (se punkterna ovan).

Jag tänker återkomma med några exempel på hur fackföreningar jobbat i USA, Italien och Indien. Under tiden får du gärna bidra med dina ideer om hur facket kan arbeta i framtiden.