All that is solid melts into air

Att vara modern är att befinna sig i en värld av äventyr, kraft, glädje, växt, förvandling av oss själva, av nutiden, av framtiden. I en virvel av ständig upplösning och förnyelse, kamp och motsägelse, kluvenhet och smärta. Att vara modern är att ingå i ett universum där allt fast förflyktigas.

Marshall Berman (version)