Sitt eget bästa

Ok, den här är väldigt amerikansk, men vissa sanningar är universella.

Inom kort kommer jag troligen att ha lagt upp fler klipp med Bill Maher än med Slavoj Zizek. Bra eller dåligt? Vad säger det om mig? Kommentarer på det.