Spotifierade toaletter är inte gratis

Ett antal spotifierade toaletter har ställts upp på Södermalm i Stockholm. Inga konstigheter.

Däremot är det märkligt att både tidningen som skriver om dem och företaget som placerar ut dem anser att de reklamfinansierade toaletterna är ”gratis” för användarna.

Gratis innebär att det inte får krävas någon motprestation. Att ta del av reklam är i högsta grad en sådan. Om så inte var fallet skulle det givetvis inte heller finnas reklamfinasierade toaletter.

Att reklamfinansierade produkter – om det så är tidningar, toaletter eller musik – i allt större utsträckning betraktas som gratis är en oroande utveckling.