Djup vetenskap med Ulf Kristersson

Det florerar en myt om att det förekommer ett omfattande bidragsfusk här i landet. Som trogen läsare vet du att det till och med funnits en myndighet vars huvudsakliga uppgift bestod i att sprida den här myten.

Att det verkligen rör sig om en myt och varför myten är problematisk förklarade Björn Johnson och Petter Larsson i Dagens Nyheter häromdagen. Varför myten är så envis framgick med all önskvärd tydlighet när socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons kommenterade saken. Istället för att bemöta kritiken ägnar han sig åt att sprida myten vidare:

Om många fuskar och lätt kommer undan med det, urholkas trovärdigheten snabbt. Vi riskerar ett farligt läge, där utsatta människor som får – och borde få – ersättningar ifrågasätts och misstänkliggörs.

Bortsett från att det alltså inte är många som fuskar är Kristerssons resonemang trots allt logiskt. Samma gäller nämligen om det sprids en myt om att många fuskar och kommer undan med det. Och om sedan någon, exempelvis Kristersson själv, inte bara ifrågasätter utan även sänker ersättningarna.

Det är lätt att inse varför Alliansen har ett intresse av att sprida den här myten. En bärande del av idén bakom arbetslinjen handlar just om att försämra vilkoren för de som har det sämst för att öka deras benägenhet att söka arbete, minska deras konsumtion och att spara pengar till skattesänkningar. Vilket i sin tur håller nere både inflation och löner, men det är en annan historia.

Vi har alltså en politisk strategi som går ut på sitt försämra för fattiga. För att få kunna genomföra strategin behövs acceptans bland väljarna. För att få detta sprids myten om att bidragstagare fuskar. När myten etabalerat sig som en sanning kan Alliansen genomföra försämringarna utan att stöta på patrull. Inga konstigheter.

Däremot är det märkligt att Kristersson ena stunden låter påskina att han uppskattar ”djupt dokumenterad social vetenskap” samtidigt som han medger att ”kunskapen om fusk och felaktigheter i de svenska bidragssystemen bygger på uppskattningar” och att ”det ligger i sakens natur att mörkertalet är stort” och kallt utgår från att fusket är större, inte mindre, än vad som uppskattas. Trots att de saknas just dokumentation.

Ännu konstigare blir det när han påstår att han gör det för bidragstagarnas skull. Han bidrar alltså till svartmålningen av en grupp människor, men gör det för deras eget bästa.

Samma dag som Ulf Kristersson uppmanar till fortsatt hårda tag mot ett påstått fusk han inte vet omfattningen av, avslutar Sydsvenskan en artikelserie om svartarbete med att konstatera:

Skattebortfallet bara i Malmö är arton gånger större än summan av alla felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan. Ändå fokuserar samhället mer på att beivra sjukfusk.