Arbetsförmedlingen utökar sin service

Från och med första juli kommer Arbetsförmedlingen att ha tillgång till sina klienters brottsregister. En ”arbetsmarknadspolitisk” databas med uppgifter om bland annat hälsa och etniskt ursprung kommer alltså att kompletteras med uppgifter om tidigare domar.

Som vanligt när det gäller integritetskränkningar motiveras kränkningen med att den kränkte kränks för sin egen skull.

Den som har så kallat rent mjöl i påsen kan också – precis som vanligt – somna om och drömma att vi lever i en rättsstat.