Spotifiering på danska

Spotify, Danmnark

Spotifiering irrar vidare, den här gången till Danmark.