iOpticon

Sedan en tid tillbaka har man kunnat köpa biljetter till Stockholms kollektivtrafik via sms. Från och med 1 maj kommer det bara vara möjligt att göra detta om du har registrerat ditt sim-kort.

Ur ett integritetsperspektiv är detta givetvis förkastligt. Särskilt med tanke på att det i vissa fall inte går att betala kontant. Det blir svårare att använda kollektivtrafiken anonymt. Övervakningen förstärks.

Men det finns en annan aspekt av det här. En av våra viktigaste arbetsuppgifter som konsumenter är att samla in data åt olika företag. Berätta om våra konsumtionsmönster. Vad vi köper, hur vi köper, när vi köper.

Detta arbete blir effektivare om det inte sker anonymt, om det går att koppla en person med en massa egenskaper som civilstånd, ålder, inkomst och så vidare till varje konsumtionsmönster. Då går det också att koppla olika mönster till varandra.

Dina bussvanor, dina inköp på ICA och din användning av iTunes tillsammans med dina personliga egenskaper skapar en detaljerad bild av dig som konsumtionsarbetare.

Om negativ övervakning handlar om att exempelvis förhindra brott och att disciplinera är det här en form av positiv övervakning som förutom kontroll och disciplin handlar om att främja och styra konsumtion.

Tidigare har kreditkortet varit ett av de främsta redskapen för den här typen av övervakning, men telefonen kommer allt starkare. Ibland kombineras de också. Jag gör exempelvis vissa inköp via telefonen som sedan debiteras mitt kort.

Det är bara en tidsfråga innan det kommer en American-Express-app till telefonen. Eller det kanske har hänt redan.