Vad är arbetslinjen?

När konstnären Diego Velázquez målade av den spanska kungafamiljen 1656 lyckades han inte bara på ett mycket subtilt sätt formulera en kritik mot monarkin. Målningen, Las Meninas, anses också på ett sofistikerat vis förklara hur dåditens spanska samhälle fungerade.

Las Meninas har analyserats vid åtskilliga tillfällen sedan dess. Mest känd är troligen Michel Foucaults diskussion i inledningen till Les Mots et les choses.

Att nämna de två konstnärerna Diego Velázquez och Sven Otto Littorin på samma dag – eller samma månad eller till och med samma årtusende – är troligen att utmana alla tänkbara definitioner av god smak.

Men det struntar jag i. Sven Otto Littorins verk ”Arbetslinjen” ska få samma behandling som Foucault gav Las Meninas. Jag tänker på detta vis försöka få en djupare insikt i samhällets mest grundläggande mekanismer.

Eftersom Sven Otto Littorin både är skapare av och skildrare tänker jag komplettera analysen genom att förhålla ”Arbetslinjen” till fyra olika versioner från tävlingen S.K.U.M.M.A.

Återkommer…