Linjer i natten

Fotograf: Terje Östling. Kommentar: överflödig