Skattebetalaren i svenska folksagor

Detta har hänt:

När borgarna tog makten i Stockholm senaste gången satte de genast igång att slumpa bort en massa gemensam egendom. Bland annat såldes tio centrum till skumraskbolaget Boultbee.

Boultbee åtog sig att utveckla centrumen. Detta åtagande skrev dock inte in i avtalet och har heller inte infriats. Tvärtom.

Några av de ansvariga är både besvikna och förvånade, vilket kan verka nästan ofattbart naivt. Fram till igår kände jag inte till någon person vid sina sinnens fulla bruk som hade något gott att säga om utförsäljningen.

Men så klev mannen som sydde ihop affären, Per Blombstrand vice vd för Stockholms stadshus AB, in på banan och försvarade vad han menar är ”Sveriges bästa fastighetsaffär”.

Bra för vem och på vilket sätt kanske du undrar? Jo, för ”skattebetalarna”.

Tydligare än så blir inte Blomstrand, så jag tänkte försöka reda ut vad han menar.

En skattebetalare är alltså en person som betalar skatt. Inga konstigheter.

Och eftersom det är alldeles uppenbart att affären inte lett till något gott förutom ett tillskot i stadens kassa måste ”bra” betyda en ekonomisk vinst. Eller snarare en möjlighet att delfinansiera de skattesänkningar som genomförts.

Bra för skattebetalarna handlar alltså tillfälliga tillskott i kassan. Att gemensamma egendomar slumpas bort, att centrum förfaller eller att allmänt blir privat verkar inte vara något som bekommer en ”skattebetalare” enligt Blomstrand. Ej heller att gemensamma överenskommelser och lagar (som man visserligen kan ha synpunkter på, men faktiskt också kan påverka demokratiskt) ersätts av en kommersiell logik driven av profitintresse.

Bara att kalla människor ”skattebetalare” antyder att de bär en börda som de har intresse av att göra lättare. En ”skattebetalare” är en person vars huvudintresse är kortsiktiga ekonomiska fördelar.

Att någon överhuvudtaget kommer undan med att kalla att en skumraskaffär och en blåsning för ”bra för skattebetalarna” visar hur snedvridet det offentliga samtalet om skatter är.

Dags att avliva myten om att skattebetalare är en person som vill bidra så lite som möjligt till det gemensamma? Som skattebetalare vill åtminstone jag betala mer i skatt.