Partiprogrammet 2.0

Här är en uppdatering av partiprogrammet. Tack alla ni som bidragit. Det blir fler uppdateringar framöver. Jag kommer också att diskutera vissa punkter närmare i framtiden

Det kanske viktigaste tillskottet sen sist är att återinföra förbudet mot bemanningsföretag.

 • Höga progressiva skatter
 • Sex timmars arbetsdag
 • Avskaffa momsen
 • Stoppa privatiseringarna
 • Individuell föräldraförsäkring
 • Inga vinstuttag i vård, skola eller omsorg
 • Statlig skola
 • Studielön
 • Läxförbud
 • Fri tandvård
 • Förbud mot bemanningsföretag
 • Anställ arbetslösa i offentliga sektorn
 • Högre löner inom offentlig sektor
 • Medborgarlön
 • Jämställda löner
 • Bilfria innerstäder
 • Fri och rejält utbyggd kollektivtrafik
 • Järnvägar istället för motorvägar
 • Grön energi istället för kärnkraft
 • Förbud mot icke-ekologiska livsmedel
 • Vård istället för straff för missbrukare
 • Kriminalpolitik som bygger på forskning
 • Nej till FRA, ACTA och IPRED
 • Fritt internet med öppna statliga nätverk överallt där det är möjligt
 • Frikostig asylpolitik
 • Flyktingamnesti
 • Statligt ägd elkraft, inklusive distribution och drift
 • Statligt ägd läkemedelsproduktion och försäljning med monopol inom basmedicin
 • Utökad kommunal service inom kultur, friskvård och sport
 • Utöka offentlighetsprincipen till att gälla all verksamhetet som ägs eller finansieras med offentliga medel.
 • Inga hemliga kampanjbidrag till politiska partier