Spotifieringen av klotter

Det började med att Ulrika Stahre arbetate som klottersanerare under en eftermiddag. Hon konstaterade att jobbet inte handlade om att ta bort nånting utan snarare om att smeta ut det. Det viktiga var inte att göra rent utan att förstöra budskap. Ju mer de sanerade desto fulare blev det.

Inga konstigheter. Klottersanering handlar inte om estetik utan om ekonomi. Det handlar inte om hur något ser ut utan om någon betalat för det eller inte.

Det allra fulaste klottret står nämligen SL själva för. Tunnelbanan är proppfull med horribla reklamtavlor. För några år sedan lät man dessutom motivlacka hela vagnar utvändigt, något som kallas att göra en ”whole car” på graffitispråk. Gallerians vagn kan mycket väl varit det fulaste allmänna färdmedlet i världshistorien. Den såg ut som en riktigt ful reklamkampanj som sanerats av Ulrika Stahres före detta kollegor.

När kollektivtrafiken privatiseras övergår den från att vara ett system vars syfte är att frakta resenärer till ett system vars syfte är att tjäna pengar på att frakta resenärer. I sann spotifireingsanda tillåts bara vissa budskap, medan annan information begränsas. Av ekonomiska skäl.

Du får exempelvis inte sätta upp affischer i tunnelbanan. Och bara en gratistidning får spridas innanför dörrarna. Däremot får du göra det precis hur jävla fult som helst om du cashar innan. Så givetvis försöker SL och deras lakejer sätta dit NUG med alla medel.

Hans film om icke-spotifierade budskap bryter mot den här logiken. En logik som alltså i grund och botten handlar om att profitera på stockholmarnas resande i så stor utsträckning som möjligt. En logik som är så viktig att upprätthålla att polisen har börjat jobba extra med att driva in avgifter.

Så räkna med att SL fortsätter driva processen mot den nyligen friade NUG. Och att de ekonomiskt motiverade – spotifierade – klottret fortsätter svämma över tunnelbanan.

Mer om spotifiering:

https://fredrikedin.wordpress.com/2010/01/07/kamelen-i-bollnas/

https://fredrikedin.wordpress.com/2009/02/16/spotifysamhallet/

https://fredrikedin.wordpress.com/2009/11/26/spotifysamhallet-ii/