Kategori: Spotifiering

Krånglopol

Signaturen felmoftan på Twitter gav mig en helt ny dimension att lägga till teorin om spotifiering. Han har nämligen översatt Dilberts skapare Scott Adams begrepp confusopoly till ”krånglopol”. Ett krånglopol är när alla aktörer på en […]

No shit, Boultbee

Fastighetsbolaget Boultbee har varit på tapeten här tidigare. De är en av de starkare krafterna i den process som kallas spotifiering och i deras fall innebär att de förvandlar gator och torg till gallerior. För […]