Kategori: Böcker om tid

Krononormativitet

Även om Elizabeth Freemans bok Time Binds främst handlar om konst och litteratur, finns det ett intressant spår för alla som är intresserade av hur resten samhället fungerar. Freeman lanserar begreppet ”krononormativitet” som beskriver hur stater, organistioner […]