Ventilgallret från helvetet, förlåt New York

Ett stort problem för många hemlösa på vintern är, förutom att hitta någonstans att sova, att hålla värmen. De fryser ihjäl hemlösa med jämna mellanrum även här i Sverige

En lösning på båda de här problemen är att lägga sig på gallret till en ventil som blåser ut varmluft.

I New York har man uppmärksammat detta och vidtagit åtgärder. Härbärgen eller värmestugor tänker du? Tyvärr inte…

Eller som någon på Twitter uttryckte det:

New York: vi har kommit på ett sätt att bli av med hemlösa!
Jag: ni menar problemet med hemlöshet?
New York: nej, hemlösa!

STÖD DEN HÄR BLOGGEN