Exkluderande design i Nationalencyklopedin

Nu finns en artikel om exkluderande design i Nationalencyklopedin. Ville bara säga det.