Exkluderande design: Wood Lane Underground Station, London

Daniel skickade bilder på några mycket konsekventa exkluderande bänkar på tunnelbanestationen Wood Lane i London. Det har handtag i mitten, kraftig lutning samt en yta som ser väldigt hal ut.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Fördjupning:

The Message is the Medium