Exkluderande design: 1 + 1 = 0

bankar

Nils (som för övrigt driver den här väldigt intressanta bloggen) skickade den här bilden. Filantropi, misstag eller motstånd? Eller kan det vara så enkelt att de som förvaltar, köper in och monterar ofta inte känner till vad ”luffarsäkra” bänkar och andra former av exkluderande design är?


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Fördjupning:

The Mesage is the Medium