Ny uppsats om exkluderande design

p1010238

Glädjande nog är det fler än jag som skriver om exkluderande design. Ur olika perspektiv dessutom.

För något år sedan skrev Joanna Ederyd och Sara Aneljung en uppsats vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I våras skrev Mikael Svensson och Viktor Wallström från Blekinge Tekniska Högskola uppsatsen ”Exklusionens Arkitektur: en studie av exkluderingens görande i offentliga rum utifrån ett aktör-nätverksperspektiv”. Du hittar den här.