ABC: nersyn

The DA Calls It Murder, 1952 - illus Frank McCarthy

Nersyn innebär att myndigheter och företag vet en hel del om dig och dina förehavanden, medan du vet väldigt lite om dem och deras. Nersynen ökar när säkerhetstjänster får ökade resurser och större befogenheter, men framförallt på grund av datamäklare och sociala medieföretag. Facebook vet exempelvis mer om sina användare än någon säkerhetstjänst någonsin vetat om de medborgare den var satt att bevaka.

Nesryn kallas ibland asymmetrisk genomskinlighet, vilket är något missvisande då den här maktrelationen alltid är asymmetrisk på ett visst sätt. De med makt ser de utan. Inte tvärtom.