Den härskande klassens elskåp

elskåpet

I moderna städer kontrolleras inte bara människor och aktiviteter, utan också information. Vissa människor får tillträde, medan andra stängs ute genom exkluderande design, spärrar, avgifter, konsumtionskrav och bostadsmarknad. Vissa aktiviteter uppmuntras medan andra förhindras. Vissa budskap tillåts medan andra förbjuds.

Stockholm är exempelvis nedlusat med reklam samtidigt som staden har affischeringsförbud och tillämpade nolltolerans mot graffiti under många år.

Den strukturella påverkan är stor. Sådant som gynnar kapitalismen tillåts och uppmuntras – som att sälja saker, göra reklam, shoppa och arbeta – medan icke-kommersiella budskap och icke-arbete förbjuds eller förhindras.

När det gäller information är spärren i huvudsak ekonomisk. Den som betalar får  fritt fram att sprida information. Stadsbilden i nästa alla större städer världen över domineras helt av kommersiella budskap från olika företag.

Den som inte kan betala får använda andra metoder. En klassiker är att sätta upp affischer på elskåp. Eller var, kanske jag ska säga. Någon i Helsingfors, där bilden  ovan är tagen, har nämligen uppfunnit en ny typ av exkluderande design som dessutom inte är ekonomisk i första hand utan fysisk precis som exempelvis ett armstöd mitt i en bänk.