Sveriges lantbruksuniversitet om exkluderande design

5949474743_4a25b55d8e_o

Joanna Ederyd och Sara Aneljung, studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, har skrivit en kandidatuppsats om exkluderande designDen offentliga platsens exkluderande och inkluderande förmåga. 

De har gjort en kvalitativ fallstudie av Gustav Adolfs torg i Malmö, där de bland annat gjort inventering, observationer och intervjuer.

Det är en mycket intressant studie. Så vitt jag vet är det första gången någon gör något liknande, åtminstone i Sverige. De undersöker inte i första hand exkluderande objekt, utan själva platsen.

De drar bland annat slutsatserna att föremål kan vara inkluderande eller exkluderande beroende på sammanhang och placering. De konstaterar också något mycket viktigt när det gäller exkluderande design, nämligen att vissa trygghet samtidigt är andras otrygghet. Ofta är den välbärgade majoritetens trygghet samtidigt de allra svagastes otrygghet.