Därför hatar Expressen Adblock

3969287963_d0fbe20712_o

Ibland när jag går in på Expressens hemsida möts jag av den här texten:

Vi ser att du använder Adblock för att inaktivera annonser på vår sajt.

Var uppmärksam på att detta påverkar kvalitén på vårt innehåll då annonser är vår största inkomstkälla.

Annonseringen gör det möjligt för oss att erbjuda dig vårt innehåll gratis.

Om möjligt ber vi er därför att stänga av annonsblockeringen när ni besöker Expressen.se

Vi vågar lova att detta skulle ge dig bättre nyheter och mer kvalitativt innehåll.

Tack!

Det är en del saker som inte stämmer.

För det första är det inte annonserna som är inkomstkällan.

Expressen och alla andra som tillhandahåller helt eller delvis reklamfinansierad kultur säl­jer sina tittare, lyssnare eller läsare till olika annonsörer. De tar bra betalt för att leverera människor som tar del av reklambudskapen. De säljer potentiella konsumenter till annonsörerna. Utan varan konsu­menter, inga reklamintäkter. Det är alltså annonsören som är kund medan vi som tar del av Expressen är inkomstkällan.

Det är givetvis problematiskt för både Expressen och annonsören om varan vägrar vara vara genom att använda Adblock

För det andra är Expressens hemsida inte gratis att ta del av

De pengar som kommer in via reklam betalas alltid av oss konsu­menter. Kostnaden för reklamen är alltid inbakad i det pris vi betalar när vi köper varan i reklamen. Den enda skillnaden mellan en kultur­produkt vi betalar för direkt och en som är ”gratis” är när, inte om, vi betalar för den. Det är alltså alltid läsaren som betalar för ”gratistid­ingen”. Enda skillnaden är att hen gör det vid något annat tillfälle än just när tidningen plockas ned från tidningsstället eller när vi surfar in på Expressens hemsida.

Egentligen är ”reklamfinansierade” produkter faktiskt dyrare än motsvarande utan reklam. Inte nog med att du faktiskt betalar för dem vid ett annat till­fällle. Du utför också motprestatio­nen att ta del av reklam. Ja, om du inte använder Adblock alltså.

Mer om reklam