Exkluderande design: Gated communities

dscn1836

De håller på att bygga ett gated community,  eller ”grindsamhälle” som jag tror det heter på svenska, i Kungsbacka kommun utanför Göteborg. Grindsamhällen är helt klart en form av exkluderande design. Ett bostadsområde inhägnas och människor för endast tillträde dit på visa villkor. De som inte uppfyller dessa villkor – som att bo där, besöka någon som bor där eller ha ett godkänt ärende dit – exkluderas.

Men det finns också skillnader jämfört med klassiska former av exkluderande design, som lutande bänkar eller spikar där hemlösa brukar sova. Jag skulle säga att den största handlar om på vilken grund exkluderingen sker. När det gäller grindsamhällen handlar det om ägande. Den som inte äger eller har en relation till någon som gör det exkluderas. Bänkar och spikar och andra liknande fenomen handlar däremot inte om ägande. Jag behöver exempelvis inte vara delägare i ett köpcentrum för att få tillträde dit. Det handlar istället om förmodad förmåga att arbeta, eller mer specifikt, utföra den allt viktigare arbetsuppgiften att konsumera.

De som exkluderas från grindsamhället blir det i egenskap av icke-ägare. De som exkluderas från köpcentret blir det i egenskap av icke-konsument.