Exkluderande design: Stockholms stad talar klarspråk

Stockholms stad

Ok, de gör de inte. Bilden ovan är skapad av Andreas Blom. Men i alla andra bemärkelser är den helt överensstämmande med verkliga förhållanden.