Exkluderande design: B.I.D Sofielund

dx71hgplmgh2mk

Förra året när jag satt hemma i Sofielund och skrev om exkluderande design tog jag upp fenomenet B.I.D eller Business Improvment Distitricts och skrev:

I bland annat Storbritannien och USA förekommer också delvis privatiserade rum, formellt fortfarande allmänna, men där det tagits särskilt stor hänsyn till lokala näringslivets önskemål. I områdena som kallas BID (Business Improvment Distitricts) bestämmer företagarföreningar bland annat ordningsregler och vem som har tillträde. Ofta anlitas privata säkerhetsföretag för att upprätthålla ordningen. Det uttalade syftet med dessa ”köpcentrum utan väggar” är att öka kapitalstarka konsumenters livskvalitet (Graham, s151). De outtalade syftet är, enligt mig, att inte behöva hantera kapitalsvaga konsumenter överhuvudtaget. Än mindre ta någon hänsyn till deras livskvalitet.

Ur The Message is the Medium

Medan jag skrev hände tydligen detta:

IMG_2062

 

Jag vill understryka att jag inte vet ett dugg om just detta B.I.D. Det kanske är jättebra. Kände bara att verkligheten gör sig lite väl påmind emellanåt.