Ursäkta att jag stör

l-qypwan9mri9ugb

Brukar du fundera över var de där extra slantarna i plånboken varje månad kommer ifrån? Ja, i de plånböcker som tillhör oss som är lyckligt lottade att ha jobb alltså. Det är ju inte så att Anders Borg kan trolla. Eller att vi hittat olja eller någon annan naturtillgång som gör att samhället behöver dra in mindre i skattepengar.

Idag presenterade Statistiska Centralbyrån en del av förklaringen. Andelen fattiga* bland arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer tredubblades mellan 2004 och 2012. Nu är tre av tio istället för en av tio i den här gruppen fattig.   Enligt Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Högskola, är detta en direkt konsekvens av medvetna politiska val. Ett resultat av en politik som gynnar de som arbetar men missgynnar de som av olika skäl inte har arbete.

Det vi i dagligt tal kallar arbetslinjen handlar ju inte om att så många som möjligt ska arbeta utan att så många som möjligt ska konkurrera om arbetena. Detta sköts effektivast genom att ge de som inte har arbete sämre villkor. Så hålls på fötter och lönerna och inflationen nere.  Att fattiga blir fattigare är alltså inget misslyckande från regeringens sida utan borgerlig politik som fungerar just precis som den är tänkt.

* Låg ekonomisk standard, eller relativ inkomstfattigdom, innebär att hushållets disponibla inkomst, justerad med hänsyn till dess försörjningsbörda, är lägre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.