Partisk journalistik FTW

uxwinjnx36n637

Jag vill berätta en sak. Jag är partisk i mitt jobb som journalist. Extremt partisk. Jag vill berätta en till sak. Det är alla andra journalister också. Och då syftar jag inte på det faktum att den som inte tar ställning i högsta grad tar ställning. Jag syftar på att  journalister har åsikter, att journalister väljer vilka frågor de ska ställa och att journalister, eller deras chefer eller redaktioner, mycket noggrant väljer vilka ämnen de bevakar. Det som kallas ”nyhetsvärdering” på journalistspråk avgör vad media tar upp och det är en syssla som är raka motsatsen till opartisk.

En del ämnen och frågeställningar uppfattas dock som neutrala och opartiska. Andra gör det inte. Därför är det inte ok att i Sveriges Television syna banker eller växande klassklyftorna men däremot i sin ordning att fråga sig om Sverige tål mer invandring eller om feminismen gått för långt. Det beror på ett framgångsrikt opinionsarbete som skjutit samhällsdebatten långt åt höger de senaste åren. De beror ut ett ännu större perspektiv på att de som har den ekonomiska makten i samhället också har makten att ställa frågor och formulera problem. Eller som Karl Marx brukade säga:

Den härskande klassens tankar
är under varje epok
de härskande tankarna

Även om, eller kanske snarare just på grund av, att jag är partisk är jag samtidigt noga med att vara saklig. Det är, tro det eller ej, de flesta journalister. Att vara saklig innebär bland annat att jag försöker hålla mig till ämnet, att jag inte ljuger medvetet, att jag är noga med att kolla fakta, att jag inte undanhåller relevant information, att jag låter alla sidor komma till tals och att jag dubbelkollar kontroversiella uppgifter.

Sist men inte minst är jag noga med att redovisa vad som är fakta och vad som är mina egna åsikter. Det är extra viktigt med tanke på att jag främst skriver kritik och att just tyckande ingår i jobbet. Jag redovisar mina egna åsikter så tydligt det någonsin går. Det finns ingen dold agenda. Jag begär heller inte att du ska hålla med mig. Men jag kommer aldrig någonsin att låtsas vara opartisk. Det går nämligen inte att vara det.