Leve folkkriget, f’låt folkbiblioteket…

A4 s18 spalten © Fredrik Edin

Bilden ovan föreställer ett ”folkbibliotek” beläget i Folkets park i Malmö. Folk tar med sig böcker de läst och, om de så vill, tar med sig böcker de vill läsa. Inga pengar eller lånekort behövs. Inuti folkbiblioteket sitter en lapp med en uppmaning att skriva kommentarer i böckerna som lästs.

Folkbiblioteket är nästan vad som brukar kallas en ”allmänning”. Allmänningar är utrymmen eller sammanhang där både produktion och konsumtion är fri. Där människor frivilligt och oavlönat driver verksamheten och där resultatet är antingen fritt att använda eller säljs utan vinst. Jag skrev nästan eftersom just det här folkbiblioteket drivs i kommunal regi och jag antar att det ingår i någons arbete att sköta om det.

Det är givetvis fullt möjligt att skapa egna folkbibliotek och detta görs också på flera håll genom att exempelvis ställa en bokhylla i trappuppgången, föreningslokalen eller på jobbet. Folkbibliotek är bra av flera skäl:

De sprider kultur. Böckerna är både lättillgängliga och gratis att läsa vilket gör att fler kan ta del av dem. Precis som när det gäller fildelning, fast självklart i mindre skala, kan kultur på det här viset hitta till människor som skulle missa den annars.

De sprider kunskap. Jag gillar verkligen uppmaningen att skriva kommentarer i böckerna. När jag själv ger bort eller lånar ut böcker uppmanar jag alltid folk att stryka under och skriva saker i dem. På så viss gör vi en gemensam läsning och startar diskussioner. Som en studiecirkel ungefär.

De befriar kulturen från varuformen eftersom det inte kostar pengar att använda böckerna. Utbytet av kultur sker alltså utanför både varu- och lönerelationer. Ok, jag skulle kunna pajja den glada stämningen fullständigt nu genom att påpeka att det inte kan finnas något sådant inom kapitalismen. Allt är mer eller mindre arbete. Allt och alla är mer eller mindre varor. Men låt oss strunta i det och se allmänningar och folkbibliotek som steg i rätt riktning. Och när vi ändå är i farten varför begränsa oss till böcker? Nätet är fullt med allmänningar, som Wikipedia, Linux och Firefox. Jag ser också piratkopierade filer som sprids utan vinstintresse som allmänningar, men jag vet att alla inte håller med mig. Det skulle förresten vara intressant om Folkets Park även satte upp en server där en kunde lämna digitala böcker, filmer och musik som en inte längre nyttjar.

Och när vi ändå är i farten, varför begränsa oss till kultur eller nätet? När använde du din slagborrmaskin sist? Hur ofta använder du den? Hur ofta använder du din symaskin? Din lådcykel? Varför inte samla redskap, verktyg och annat andra kan behöva någonstans och låta folk ta del av dem på samma sätt som de där böckerna? Varför inte odla upp en bit av gatan eller gården tillsammans med dina grannar?

Ur Arbetaren #4 2014

[EDIT] Ledningen i Folkets park låter hälsa:

Kul att du uppmärksammar bokboden. Faktum är att det enda vi gör är att låsa upp den på morgonen och låsa den på kvällen. Uppmaningen om kommentarer är inte från oss, och det är inte vi som städar, rensar ur och organiserar. Ändå sköts allt det, och har gjort det i drygt två år. Spontanorganisering när den är som bäst!